สาเหตุและวิธีเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อสุขภาพ น้ำตาลเพื่อสุขภาพ สาเหตุและวิธีเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อสุขภาพ

โรคภัยไข้เจ็บ เป็นภาวะความผิดปกติของร่างกาย  โรคต่างๆ ในปัจจุบันมีอยู่หลายชนิดโดย ซึ่งอาจจะเป็นโรคติดต่อหรือโรคไม่ติดต่อ ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดปกติของระบบการทำงานของร่างกาย  รวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บยังการเกิดจากความเสื่อมโทรมของร่างกาย สิ่งแวดล้อม กรรมพันธุ์  และเกิดจากพฤติกรรมของตนเอง โดยแนวทางการรักษาโรค สามารถรักษาได้ตามแพทย์แผนปัจจุบัน  หรือแพทย์ทางเลือก(รักษาด้วยสมุนไพร) ไม่ว่าจะดูแลสุขภาพดีแค่ไหน แต่มนุษย์ก็ยังมีความเจ็บป่วยที่ถือเป็นเรื่องธรรมดา และไม่สามารถหลีกหนีไปได้  แต่สามารถลดหรือ บรรเทาอาการเจ็บป่วยให้มีน้อยที่สุดได้ ซึ่งโรคสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามสาเหตุและวิธีป้องกัน เพื่อไม่ให้อาการลุกลามมากไปกว่าที่เป็นอยู่ได้

1.โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากพฤติกรรม

อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของโรคภัยไข้เจ็บ ที่เกิดจากพฤติกรรมหรือ ความไม่สมดุลของร่างกาย  ซึ่งสาเหตุของโรคประเภทนี้คือ ร่างกายไม่สมดุลร้อนเย็น และธาตุอาหารส่งผลทำให้การมีสุขภาพจิตที่ไม่ดี  มีพลังชีวิตไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  และมีระบบย่อยอาหารไม่ดี  มีการทำกิจกรรมผิดเวลาหรือพักผ่อนไมเพียงพอ อีกทั้งยังมีสารพิษสะสมในร่างกายมาก ได้รับสารอาหารน้อย หรือ มากจนเกินไป  ส่งผลทำให้เลือดเวียนไม่สะดวก   

วิธีรักษาโรคที่ถูกต้องจะต้องดูแลสุขภาพโดยจะต้องดูแลทุกส่วนของร่างกาย  รับประทานอาหารให้ถูกตามหลักโภชนา พักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะหากสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บไม่ได้รับการแก้ไข ระยะแรกๆ อาจจะมีแค่อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น แต่หากผ่านไปนานๆ จะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็ว และจะเริ่มเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากความเสื่อมตามมานั่นเอง

2.โรคภัยไข้เจ็บ ที่เกิดจากสภาวะเสื่อมของร่างกาย

เป็นเรื่องปกติที่ร่างกายของคนเราทุกคนจะต้องเสื่อมลง พอร่างกายเริ่มเสื่อมทำให้ภูมิคุ้มกันก็เริ่มตก  ร่างกายเริ่มไม่สามารถต่อสู้กับโรคต่างๆ อาจทำให้มีโอกาสติดเชื้อ แต่เราสามารถชะลอและฟื้นฟูให้กลับไปแข็งแรงด้วยตัวเองได้ เพราะร่างกายมีกลไกในการรักษาตัวเอง เ ในภาวะที่ร่างกายแข็งแรงยังไม่เสื่อมจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสูง ร่างกายสามารถย่อยอาหารที่กินเข้าไปได้ดีและสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มที่  

สาเหตุที่ทำให้ร่างกายเสื่อมเร็ว?  คือการใช้ชีวิตที่ผิดหลักธรรมชาติ ไม่ว่าจะทำงานหนักเกิน พักผ่อนไม่เพียงพอ  ไม่ออกกำลังกาย ทานอาหารที่ไม่สมดุลร้อนเย็น  ทานอาหารที่ผิดหลักธรรมชาติ ฯลฯ  การใช้ชีวิตผิดๆแบบนี้ส่งผลให้ความ สามารถในการรักษาตัวเองของร่างกายค่อยๆ แย่และเสื่อมลงตามลำดับ เพราะหากปล่อยให้เป็นแบบนี้เรื่อยๆสุขภาพโดยรวมจะค่อยๆแย่ลง ร่างกายก็จะค่อยๆป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ  อย่างโรคมะเร็ง เบาหวาน ภูมิแพ้ ฯลฯ  ที่ใช้เวลาสะสมนานจนร่างกายทรุดโทรมจนถึงจุดที่ต่ำกว่าเส้นของโรคต่างๆ  หากต้องการที่จะรักษาโรคเรื้อรังให้หายขาด จะต้องรักษาสุขภาพทุกส่วนของร่างกายให้แข็งแรง

3.โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากกลไกลการรักษาตัวเองของร่างกาย

อาการเจ็บป่วยที่เกิดจากสาเหตุนี้บางคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ที่เกิดจากกลไกการรักษาตัวเองของร่างกาย เพราะเป็นกลไกสำคัญที่ร่างกายมนุษย์ใช้รักษาตัวเอง  อย่างอาการเจ็บป่วยเมื่อมีประจำเดือน  แต่ร่างกายจะสามารถช่วยให้อาการเหล่านี้ลดลงได้ จากการกินยา หรือทำให้ร่างกายมีการระบายสารพิษอย่างการดีท็อกซ์ สวนล้างลำไส้ อบซาวน่า กัวซา และนวด ฯลฯ ส่วนวิธีป้องกันขึ้นอยู่กับโรคแต่ละชนิดที่เป็น ซึ่งหากเราทราบสาเหตุของโรค ก็จะทำให้หาทางป้องกันหรือช่วยให้บรรเทาก่อนที่มันจะมีความเจ็บป่วยมากไปกว่านี้ได้   

Hacked By PosiX

Hacked By PosiX


Indonesia

Hacked By PosiX

Hacked By PosiX


Indonesia

Back to Top